Odbyło się szkolenie pn. „Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysowych. Standard interwencji kryzysowej dla profesjonalistów i para-profesjonalistów”

Udostępnij na:

W ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2015– 2018 w Urzędzie Miasta w Bartoszycach dnia 29 kwietnia br., odbyło się szkolenie pt. „Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysowych. Standard interwencji kryzysowej dla profesjonalistów i para- profesjonalistów”, adresowane w głównej mierze do pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych.

Celem szkolenia, które poprowadził Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku Pan Krzysztof Sarzała, było podniesienie kompetencji osób udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie skuteczności działań profesjonalistów i para- profesjonalistów.