Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (ul. Kętrzyńska)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 08.04.2015 r. do 29.04.2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony, obejmujący część działki Nr 55/16 o pow. 10m2, położonej w obrębie nr 4 przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.