Rekrutacja dzieci do bartoszyckich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Udostępnij na:

W terminie od 16 marca 2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do złożenia w kancelarii wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka. Wniosek można pobrać w każdym przedszkolu lub szkole, albo skorzystać ze wzoru znajdującego się na stronie internetowej wybranego przedszkola lub szkoły.

Naboru dzieci dokonuje się wyłącznie spośród mieszkańców miasta Bartoszyce. Kandydaci zamieszkali poza Bartoszycami mogą być przyjęci jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Wykaz dzieci przyjętych umieszczony będzie do końca maja 2015r. na tablicach informacyjnych w przedszkolach lub szkołach, gdzie zgłoszono dzieci. Rodzice dzieci nowo zakwalifikowanych do przedszkola, w czerwcu 2015 r. zobowiązani będą do podpisania umowy cywilno-prawnej z dyrektorem przedszkola w zakresie świadczeń proponowanych przez przedszkole.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych przedszkoli i szkół
1. Przedszkole Publiczne nr 2 – tel. (89) 762 23 41, www.pp2.ebartoszyce.pl, ppnr2@op.pl
2. Przedszkole Publiczne nr 9 – tel. (89) 763 35 96, www.przedszkolenr9.pl, przedszkolenr9@op.pl
3. Przedszkole Publiczne nr 6 – tel. (89) 764 21 36, www.sp4bartoszyce.pl, ppnr6@op.pl,
4. Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 – tel. (89) 764 13 88, www.ippnr4.bartoszyce.info.pl, ppnr4@op.pl
5. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – tel. (89) 763 52 90, www.zs1bartoszyce.pl, zsnr1bartoszyce@poczta.onet.pl
6. Szkoła Podstawowa nr 3 – tel. (89) 762 15 05, www.sp3bartoszyce.pl, sekretariatsp3@wp.pl
7. Szkoła Podstawowa nr 4 – tel. (89) 764 28 65, www.sp4bartoszyce.pl , sp4bartoszyce@poczta.onet.pl
8. Szkoła Podstawowa nr 7 – tel. (89) 764 52 25, www.sp7bartoszyce.republika.pl, sp7bartoszyce@poczta.onet.pl
9. Szkoła Podstawowa nr 8 – tel. (89) 762 18 30, www.lesiabart.pl, zespolszkolzujn8@wp.pl